2022 YKS (TYT-AYT) Puan Hesaplama

2022 YKS (TYT-AYT) Puan Hesaplama

Üniversite sınavına girecek olanlar için 2022 YKS (TYT-AYT) Puan Hesaplama, ÖSYM'nin sistemine göre hazırlanmıştır. YKS'nin içerisinde yer alan sayfada 2018 - 2019 - 2020 - 2021 ÖSYM Yığınsal Puan dağılımları ve başarı sıralamaları bulunurken, 2022 yılında sınava girecek olanlar tablo üzerinden hesaplama yapabilir.

Diploma Notu (100 üzerinden):
TYT Puan Hesaplama
Temel Yetenek Testi Soru Dağılımları Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Net
Temel Türkçe (40)
Sosyal Bilimler (20)
Temel Matematik (40)
Fen Bilimleri (20)
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 Sınavı
Alan Yetenek Testi Soru Dağılımları Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Net
Türk Dili ve Edebiyatı (24)
Tarih - 1 (10)
Coğrafya - 1 (6)
Sosyal Bilimler - 2 Sınavı
Alan Yetenek Testi Soru Dağılımları Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Net
Tarih - 2 (11)
Coğrafya - 2 (11)
Felsefe Grubu Dersleri (12)
DKAB (6)
Matematik ve Fen Bilimleri Sınavı
Alan Yetenek Testi Soru Dağılımları Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Net
Matematik Testi (40)
Fizik Testi (14)
Kimya Testi (13)
Biyoloji Testi (13)


TYT-AYT Puanları
Puan Türü Ham Puanı Yerleştirme Puanı
TYT
SAY
SÖZ
EA
Başarı Sıralamaları
Puan Türü 2018 Sıralaması 2019 Sıralaması 2020 Sıralaması
TYT
SAY
SÖZ
EA

YKS Puan Hesaplama

2022 YKS puanınızı veya sıralamanızı sitemizdeki sistemimizi kullanarak YKS puan hesaplaması yapabilirsiniz. YKS puan hesaplama ÖSYM’nin yayınladığı kitapçıkta bulunan kümülatif puan dağılımlarını baz alınarak hazırlanmıştır. Kümülatif dağılıma elverişli olarak ÖSYM geçmiş raporlarına göre başarı sıralaması düzeneği hazırlanmıştır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); TYT, AYT ve YDT sınavlarının birleşimiyle yani toplam 3 oturumdan oluşmaktadır. Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2018 yılında ilk kez yeni sisteme girmiştir. YKS’ye kaydolmuş olan tüm adayların girmesi zorunlu ilk oturumudur. İkinci günü girilen Alanda Yeterlilik Testine (AYT) ise sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerini seçmiş öğrenciler ve/veya mezun olan adaylar girebilir. ÖSYM’nin belirlediği sınav kuralı olarak AYT öğrencinin puanına %60’lık bir etki sağlamaktadır yani bir TYT neti ortalama olarak 1,3 puan getiriyor ve bir AYT neti ise ortalama 3 puan getirmektedir. Son aşama olarak (YDT) Yabancı Dil Testine yabancı dil okuyan veya okumuş adaylar girmektedir.

YKS puanının hesaplamasında hangi kriterler olacaktır?

YKS puan hesaplama aşamasında ilk olarak adayların çözdüğü testlerdeki doğru ve yanlış işaretlediği cevaplar belirlenir ve kategorize edilir. Doğru bir hesaplama yapmak için mutlaka TYT’deki doğru ve yanlış cevaplarınızı girin. ÖSYM kitapçığında belirtilen belirlenmiş yüzdelerle puan hesabınız yapılacaktır.
EŞİT AĞIRLIK PUAN HESAPLANMASI: TYT SINAVI + EDEBİYAT/SOSYAL BİLİMLER 1 + MATEMATİK- Geri kalan puanları dikkate almayın
SÖZEL PUAN HESAPLANMASI: TYT SINAVI + EDEBİYAT/SOSYAL BİLİMLER 1 + SOSYAL BİLİMLER 2- Geri kalan puanları dikkate almayın
SAYISAL PUAN HESAPLANMASI: TYT SINAVI + FEN BİLİMLERİ + MATEMATİK- Geri kalan puanları dikkate almayın
SIRALAMA: Yapılan başarı sıralamaları ÖSYM'nin kümülatif tablosuna uygun olarak hazırlanmıştır. Çıkan başarı sıralamalar aralık sıralamalarıdır, %100 ÖSYM ile eşleşen puan sistemidir.
Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:
1- Her adayın, testlerde cevapladığı doğru ve yanlış cevapların sayısı hesaplanacak. Boş bırakılan soruların bir artısı veya eksisi olmayacak.
2- Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri (174) çıkarılarak adayın geçerli testten almış olduğu ham puan bulunacak.
3- Son sınıfta okumakta olan tüm öğrencilerin ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması hesaplanacak.
4- Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için geçerli olup ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.
5- Sınav sonrası gerekli kontrollerin sağlandığında eksik, yanlış veya geçersiz sayılan sorular iptal edildiğinde ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri soru cevaplarıyla birlikte hesaplanacak.

YKS'de hangi testler yer alacaktır?

Genel hatları itibariyle YKS üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu üç ana bölüm kendi içinde bağımsız testlerden oluşmuştur. İlk basamak olan TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşmuş alan kitapçığı verilmektedir. YDT’de ise, İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça sorular olmak üzere bir kitapçık verilmektedir.

TYT, AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?

İlk olarak YKS’ye giren adayın TYT puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların çözdüğü testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yani doğru ve yanlış cevap sayısı sayımlandığında en az 0,5 net yapılmış olması gerekir.

YKS’de baraj puanı var mı?

YKS’de genel bir ayrım yapılması için baraj puan hesaplaması vardır. ÖSYM her sınava giren adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Sadece TYT puanıyla tercih yapmak isteyen adayların en az 150 puan almaları gerekmektedir. TYT puanlı bölümler için TIKLAYINIZ
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile aday alan 4 yıl ve üzeri lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan alınması gerekmektedir. AYT puanıyla öğrenci alan bölümler için bu bağlantıya bakabilirsiniz. TIKLAYINIZ
Bu bölüme ek olarak geçen yıl baraj puanlarına yeni bir taban puan verildi. Ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) 150'den 140'a, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT'de (Yabancı Dil Testi) 180'den 170'e düşürüldü. Normal hesaplamada baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyor.

Hem 2020-TYT puanım 200’ün üzerinde hem de 2022-TYT’ye girmek istiyorum, mümkün mü? Bu durumda hangi puanım geçerli olacak?

2020 yılındaki TYT puanı 200’ün üzerinde olan öğrenciler istekleri doğrultusunda tekrar başvurularını yaparak 2022 TYT’ye de girebilirler. 2020 yılı TYT sınav puanı en az 200 olan adayların puanı ÖSYM kılavuzunda belirtildiği şekilde dönüştürülerek adayın bir Dönüştürülmüş Puanı bulunacaktır. Adayın girdiği yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı en az 200 puanı olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır. Hem 2020 yılında TYT sınavına girerek dönüştürülmüş puanı olan hem de 2022 yılında TYT sınav puanı bulunan bir öğrencinin yüksek olan puanı, adayın 2022 yılının TYT asil sınav puanı olacaktır. Bu sistem sadece Temel Yeterlilik Sınavını kapsamaktadır. Örnek verilmesi gerekirse, 2020 yılı TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2020 yılı AYT ve YDT puanları 2021 yılında geçerli sayılmamaktadır. Alanda yeterlilik Sınavına her yıl mevcut bilgiyle girilmesi gerekmektedir.

YKS testlerinin ham puanları (netleri) nasıl hesaplanıyor?

ÖSYM’nin belirlediği sınav kuralı olarak dört yanlış bir doğruyu götürdüğü için doğru sayısından yanlış sayısının bir bölü dördü (1/4) çıkarılır. Böylelikle her test için ayrı ayrı net hesaplanmış olur. Bu verilere bakarak boş sorular için herhangi bir kayıp veya artış gözlenmez ve puana etki etmez. Boş soruların kayıp yaşatmamasına bağlı olarak yapılamayan soruların boş bırakılması stratejik açıdan doğrudur. YKS sınavına giren adayların ham puanlarıyla birlikte standart sapma oluşturulur. Bu kısma ek olarak orta öğretim başarı puanı dediğimiz yani OBS her öğrencinin mezun olduğunda puanını belirten sayıdır. Bu sayı, 100 üzerinden hesaplanmış şekilde bitiren öğrencilere diploma belgeleriyle birlikte verilir. OBP aynı zamanda 500 puan üzerinden değerlendirilebilir. En yüksek not 100 olduğu için OBP puanı en çok 500, en düşük 50 olduğu için OBP puanı en az 250 olabilir. Örnek olarak TYT Matematikte 22 doğru cevap 2 yanlış cevap veren bir adayın TYT Matematik ham puanı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: TYT Matematik Ham Puanı = 22- (2 / 4) = 21,5 Net

YKS puan hesabında hangi yıl verilerini baz alıyorsunuz?

Bizler daha doğru ve net sonuçları alabilmeniz için ÖSYM tarafından yayınlanan Yığınsal yani (kümülatif) Puan Tablolarını baz alarak hem puan hesaplamasını hem de Türkiye genel başarı sıralamalarınızı hesaplatıyoruz. Yukarıda bulunan sistem YKS Puan Hesaplaması ve Sıralamanızı 2018- 2019 ve 2020 yılı geçmiş verileri baz alınarak hazırlanmıştır. 2022 yılı verileri olmadan bir hesap yapılmasının bizler ve sizler için net sonuçlar vermeyeceğini ve etiklik açısından doğru olmadığını düşünüyoruz.